Customer Journey & Brand Test Preparation

Wat heb ik gedaan?

Het doel van deze opdracht was om een voorbereiding te maken op een test, waarmee je de doelgroep kan ondervragen/intervieuwen. Deze moet gaan over een product van de proftaak die je wilt testen op bijvoorbeeld usability.

Hoe hebben we het aangepakt?

We zijn een worddocumentje beginnen te schrijven, en kwamen er al snel achter wat we wilde gaan testen. We waren niet van plan om één product te gaan testen, maar om te gaan testen welk product de doelgroep nou het meest aanspreekt. Zo krijgen wij een beter zicht op waar de doelgroep het meest naar verlangt.

The goal of your test

Het doel van onze test is om erachter te komen welke van de producten de gebruiker het meeste aanspreekt, welke gevoelens ze erbij krijgen en of de kernwaardes die we willen overbrengen met onze producten goed overkomen. Hierdoor kunnen wij onze producten aanpassen en verbeteren en een beter eindresultaat neerzetten voor onze Artiest.

Your test users

De gebruikers waarop we dit willen testen zijn natuurlijk de fans van Flemming, hierdoor kunnen we er beter achter komen wat hun nu vinden van onze ideeën en of ze misschien nog suggesties hebben om deze ideeën aan te passen. Ook willen we dit testen op professionals die er meer vanaf weten zodat ook zij ons tips kunnen geven hoe we onze producten kunnen aanpassen. Het is natuurlijk ook slim om aan de medestudent te vragen wat hun ervan vinden, omdat hun natuurlijk ook bezig zijn met dezelfde opdracht en ook in de doelgroep kunnen vallen.

Your test methods

We willen onze website en logo’s gaan testen. Dit willen we doen door deze onderstaande test methodes:
- Triad Test
- Keyword Matching
- Semantic differential
Bij de Triad Test willen we onze verschillende ontwerpen van onze websites gaan testen. We leggen de verschillende ontwerpen naast elkaar en laten de geïnterviewde hun mening geven over wat zij denken dat het verschil is. Dit willen we op dezelfde manier doen voor de logo’s.
Bij de Keyword Matching gebruiken we de kernwaardes die we willen uitstralen met onze producten. We stellen een lijstje op met allemaal verschillende waardes waar de geïnterviewde uit kan kiezen. Vervolgens laten we de website en het logo zien en vragen we de waardes aan te vinken die bij de geïnterviewde opkomt. Dit laat zien of we de goede waardes uitstralen of welke juist niet. Hieronder de waardes die we gaan opstellen:
0

- Casual
- Spontaan
- Formeel
- Stoer
- Blij
- Donker
- Emotioneel
- Lief
- Professioneel
- Amateur
- Trendy
- Ouderwets
Feedback

Voor deze opdracht ben ik één keer feedback gaan vragen bij mijn docent. Die vertelde me dat het een goed onderwerp was om te testen. Ook zei hij dat verschillende soorten tests dezelfde resultaten kunnen brengen. Denk bijvorobeeld aan de Semantic differential en Keyword matching. Hier hadden we er twee gekozen die teveel op elkaar leken. Daarom leek het Huub beter om een andere test te pakken, om niet dezelfde resultaten te krijgen.

Vooruitgang

Bij deze opdracht heb ik meerdere soorten manieren geleerd van testen. In het begin was bij mij eigenlijk alleen de A/B-test bekend. Over de andere soorten tests denk je eigenlijk niet zo over na, terwijl je die zelf maar al te vaak doet op bijvoorbeeld een website. Dit heeft me dus wel aan het denken gezet. Je kunt met kleine testjes al een stuk verder komen in het proces. Ik ga deze test aan de doelgroep voorleggen en afnemen, en in de volgende sprints gaan we deze resultaten analyseren.