User Centered Design

Wat heb ik gedaan?

Als eerst was de bedoeling dat ik me zou verdiepen in het proces van het ontwerpen van een product. Dit was de bedoeling door vijf stappen te gebruiken: Empathize, Define, Ideate, Prototype en Test. Bij de opdracht was het dus de bedoeling dat ik met deze stappen zou moeten uitleggen hoe we de artiest die wij als groep moeten promoten (Flemming) populairder kunnen maken onder het publiek.
Dit vond ik in het begin best lastig. Bij het voorbeeld gebruikte ze een makkelijk voorbeeld; een wandelstok, maar bij de opdracht vond ik dit wat moeilijker. Er is namelijk niet zo snel een prototype die je kan testen op de doelgroep van een artiest.
Uiteindelijk ben ik er wel uit gekomen.

Empathize
In deze fase is het de bedoeling dat je je als ontwerper inleeft in de ander, in de organisatie. Die willen tenslotte zo veel mogelijk mensen aantrekken om naar het concert te komen. Ik zou me dus inleven door te vragen waarom er zo veel mogelijk mensen het concert moeten bezoeken, is er een speciaal evenement gepland? Een opkomende artiest? Ik zou een goed gesprek aangaan met de klant (de organisatie van het concert, en de artiest) om een goed beeld hiervan te krijgen.
Define
Hierna definieer ik het kernprobleem. Waar zit het probleem dat er misschien niet veel mensen op het concert afkomen? Zit er iets in de communicatie, of vinden mensen het niet interessant? Ook bij dit punt zou ik ook aan de klant vragen wat in hun ogen het probleem is waarom het niet lukt om veel mensen aan te trekken naar het concert.
Ideate
In deze fase ga ik proberen om zo veel mogelijk ideeën te bedenken om het concert en de artiest zo interessant mogelijk te maken. Het maakt niet uit hoe gek. Radiostations benaderen, promoten, flyers, posters, online reclames, mond-op-mond-reclame, de artiest promoten, sociale media, en ga zo maar door. Vervolgens leg ik al deze ideeën voor aan de klant, en ga hier samen mee over in gesprek. Wat vind de klant een goed idee, en wat denk ik dat het best uit zal pakken? Hieruit komt een beslissing.
Prototype
Het gekozen idee wordt hier in een prototype uitgewerkt. Dit om tijd en geld te besparen voor als het toch niet uitpakt zoals het bedoeld was. Anders zou je kostbare tijd kwijt zijn aan het produceren van een misschien niet goed werkend product.
Test
Vervolgens ga ik het testen. Werkt het, dan werk ik het prototype uit tot een uiteindelijk eindproduct. Werkt het niet, dan wordt het proces herhaalt, wordt het prototype aangepast (of zelfs opnieuw gemaakt) en opnieuw getest totdat het wel werkt.

Feedback

Voor deze opdracht heb ik eigenlijk niet echt feedback gekregen. Huub zou er naar kijken, en dat heeft hij ook gedaan. Verder heeft hij mijn ingeleverde materiaal goedgekeurd. Verder heb ik deze opdracht dus niet meer besproken met hem.

Vooruitgang

Deze opdracht maakt eigenlijk in het kort duidelijk hoe heel UEX in elkaar zit, en wat de stappen zijn tot een goed product. De komende sprints gaan we deze stappen allemaal één voor één behandelen, maar zeker leuk en leerzaam om nu alvast te zien waaruit het allemaal uit bestaat.